Over ons

Visie

De toekomst die het Transitie Platform vzw voor ogen heeft, is een aangenaam leven voor elke burger, nu en later, in een aangename stad of regio binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet. Om dit te bereiken streven we naar een verlaging van de ecologische voetafdruk van burgers, bedrijven en overheden binnen de regio dit in een globale context (“Think globally, act locally”) . Het einddoel is een leefbare woonomgeving, klimaatneutraal, ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig.

Doelstellingen

De doelstellingen van het transitieplatform zijn

  • Bewustwording en vorming rond transitie van de samenleving en klimaat transitie in het bijzonder
  • Vergroten draagvlak voor transitie via Vormen van netwerk van eco-sociale organisaties.
  • Nastreven samenwerking en synergie tussen de verschillende actoren (burger, middenveld, bedrijven, overheid en kennisinstellingen)
  • Project gedreven aanpak door een combinatie van eigen projecten rond klimaatbeleid en het bieden van een podium
  • Iedereen meenemen in de transitie: recht op duurzaam wonen, mobiliteit, voeding, energie, onderwijs, zorg, …voor iedereen en aandacht voor een eerlijke verdeling tussen Noord en zuid